kód

název

1

Zákonodárci a řídící pracovníci

11

Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností

111

Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací

1111

Představitelé zákonodárné a výkonné moci

11110

Představitelé zákonodárné a výkonné moci

1112

Nejvyšší státní úředníci

11121

Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci

11122

Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti

11123

Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů

11124

Nejvyšší státní úředníci v oblasti bezpečnosti a ochrany

11125

Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)

11126

Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů

11127

Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů

11129

Ostatní nejvyšší státní úředníci

1113

Představitelé samosprávy

11130

Představitelé samosprávy

1114

Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací

11140

Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací

112

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)

1120

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)

11201

Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí

11202

Nejvyšší představitelé středních společností a institucí

11203

Nejvyšší představitelé malých společností a institucí

11204

Členové představenstev společností

12

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností

121

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

1211

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

12111

Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)

12112

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

12113

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu

12119

Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

1212

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

12121

Personální náměstci (ředitelé)

12122

Řídící pracovníci v oblasti personální

12123

Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti

12129

Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

1213

Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací

12130

Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací

1219

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

12191

Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

12192

Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

12193

Řídící pracovníci v oblasti úklidu

12194

Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic

12195

Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů

12196

Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

12199

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení

122

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností

1221

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech

12211

Obchodní náměstci (ředitelé)

12212

Řídící pracovníci v oblasti obchodu

12213

Řídící pracovníci v oblasti marketingu

12214

Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací

12215

Řídící pracovníci v oblasti půjčování a pronájmu movitých věcí

12219

Ostatní řídící pracovníci v oblastech příbuzných obchodu a marketingu

1222

Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností

12221

Řídící pracovníci v oblasti reklamy

12222

Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností

1223

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

12231

Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj

12232

Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje

12239

Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

13

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech

131

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí

1311

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí

13111

Výrobní náměstci (ředitelé) v zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodním hospodářství

13112

Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví

13113

Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti

13114

Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

13115

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí

1312

Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře

13121

Výrobní náměstci (ředitelé) v rybářství a akvakultuře

13122

Řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře

132

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech

1321

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě

13211

Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě

13212

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu

13213

Řídící pracovníci v energetice

13214

Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody

13215

Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací


Stránka 1 z 25


1322

Řídící pracovníci v těžbě a geologii

13221

Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v těžbě

13222

Řídící pracovníci v těžbě

13223

Řídící pracovníci v geologii

1323

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

13231

Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví

13232

Hlavní stavbyvedoucí

13233

Řídící pracovníci stavebního provozu

13234

Řídící pracovníci v zeměměřictví

13235

Řídící pracovníci v oblasti projektování

13239

Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví

1324

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

13241

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu

13242

Řídící pracovníci v oblasti skladování

13243

Řídící pracovníci v oblasti dopravy

13244

Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb

13245

Řídící pracovníci v oblasti logistiky

13249

Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice

133

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

1330

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

13301

Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií

13302

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností

13303

Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností

13309

Ostatní řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

134

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech

1341

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti

13411

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

13412

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

13413

Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy

1342

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

13421

Náměstci pro zdravotní péči

13422

Primáři v oblasti zdravotnictví

13423

Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví

13424

Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví

13425

Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kromě hlavních a vrchních sester)

13429

Ostatní řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

1343

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory

13431

Náměstci v oblasti péče o seniory

13432

Primáři v oblasti péče o seniory

13433

Hlavní sestry v oblasti péče o seniory

13434

Vrchní sestry v oblasti péče o seniory

13439

Ostatní řídící pracovníci v oblasti péče o seniory

1344

Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)

13441

Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek

13442

Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)

13443

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory)

1345

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

13451

Řídící pracovníci na základních školách

13452

Řídící pracovníci na středních školách

13453

Řídící pracovníci na konzervatořích

13454

Řídící pracovníci na vyšších odborných školách

13455

Řídící pracovníci na vysokých školách

13456

Řídící pracovníci na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

13459

Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

1346

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

13461

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb

13462

Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb

1349

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech

13491

Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech

13492

Řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany ve veřejné správě

13493

Řídící pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur

13494

Řídící pracovníci v právní oblasti

13495

Řídící pracovníci v církevní oblasti

13499

Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb

14

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci

141

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb

1411

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb

14111

Řídící pracovníci v hotelích

14112

Řídící pracovníci v ubytovnách (kromě studentských)

14113

Řídící pracovníci ve studentských ubytovnách

14119

Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb

1412

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

14121

Řídící pracovníci v restauracích

14122

Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)

14123

Řídící pracovníci v kavárnách a barech

14124

Řídící pracovníci cateringových společností

14125

Řídící pracovníci ve školních jídelnách

14126

Řídící pracovníci v menzách

14129

Ostatní řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

142

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě


Stránka 2 z 25


1420

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě

14201

Řídící pracovníci v maloobchodě

14202

Řídící pracovníci ve velkoobchodě

143

Ostatní řídící pracovníci

1431

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy

14311

Řídící pracovníci v hernách, kasinech a sázkových kancelářích

14312

Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi

14313

Řídící pracovníci v oblasti sportu

14314

Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství

14319

Ostatní řídící pracovníci v oblasti kultury a zábavy

1439

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)

14391

Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách

14392

Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)

14393

Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb

14394

Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí

14395

Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností

14399

Řídící pracovníci v jiných službách

2

Specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci

21

Specialisté v oblasti vědy a techniky

211

Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech

2111

Fyzici a astronomové

21111

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech

21112

Fyzici atomoví, molekulární, nukleární

21113

Radiologičtí fyzici

21114

Astronomové, astrofyzici

21119

Ostatní specialisté v oblasti fyziky a astronomie

2112

Meteorologové

21120

Meteorologové

2113

Chemici (kromě chemického inženýrství)

21131

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech

21132

Chemici anorganici

21133

Chemici organici

21134

Fyzikální chemici, chemici analytici

21135

Jaderní chemici

21139

Ostatní specialisté v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)

2114

Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci

21141

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech

21142

Geologové

21143

Geofyzici

21144

Hydrologové

21149

Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice

212

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

2120

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

21201

Specialisté v oblasti matematiky

21202

Specialisté v oblasti statistiky

21203

Specialisté v oblasti pojistné matematiky

213

Specialisté v biologických a příbuzných oborech

2131

Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté

21311

Biologové

21312

Genetici

21313

Fyziologové, imunologové

21314

Botanici

21315

Zoologové

21316

Biochemici, biofyzici

21317

Farmakologové, toxikologové

21318

Specialisté v laboratorních metodách

21319

Ostatní specialisté v oborech příbuzných biologii, botanice a zoologii

2132

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

21321

Specialisté v oblasti agronomie

21322

Specialisté v oblasti zootechniky

21323

Specialisté v oblasti zahradnictví

21324

Specialisté v oblasti rybářství

21325

Specialisté v oblasti lesnictví

21326

Specialisté v oblasti vodohospodářství

21329

Ostatní specialisté v oblasti zemědělství

2133

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)

21330

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)

214

Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech

2141

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

21411

Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby

21412

Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

21413

Specialisté v oblasti logistiky

21414

Specialisté v oblasti dopravy

21415

Specialisté v oblasti krizového řízení

21416

Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů

21419

Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

2142

Stavební inženýři

21421

Stavební inženýři ve výzkumu a vývoji

21422

Inženýři projektanti budov

21423

Inženýři projektanti inženýrských děl


Stránka 3 z 25


21424

Stavební inženýři technologové, normovači

21425

Stavební inženýři přípravy a realizace investic

21426

Stavební inženýři kontroly a řízení kvality

21427

Stavební inženýři výstavby budov

21428

Stavební inženýři výstavby inženýrských děl

21429

Ostatní stavební inženýři

2143

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie

21430

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie

2144

Strojní inženýři

21441

Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji

21442

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři

21443

Strojní inženýři technologové, normovači

21444

Strojní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu

21445

Strojní inženýři kontroly a řízení kvality

21446

Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení

21449

Ostatní strojní inženýři

2145

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

21451

Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech

21452

Chemičtí inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech

21453

Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech

21454

Chemičtí inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech

21455

Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech

21456

Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech

21459

Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2146

Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

21461

Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech

21462

Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech

21463

Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech

21464

Důlní a hutní inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu a specialisté v příbuzných oborech

21465

Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech

21466

Důlní a hutní inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech

21469

Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2149

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

21491

Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech

21492

Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech

21493

Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech

21494

Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech

21495

Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech

21496

Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech

21497

Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví

21498

Biomedicínští inženýři

21499

Ostatní specialisté v oblasti techniky

215

Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací

2151

Inženýři elektrotechnici a energetici

21511

Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji

21512

Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři

21513

Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači

21514

Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu

21515

Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality

21516

Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení

21517

Inženýři energetici výroby energie

21518

Inženýři energetici distribuce energie

21519

Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici

2152

Inženýři elektronici

21521

Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji

21522

Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři

21523

Inženýři elektronici technologové, normovači

21524

Inženýři elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu

21525

Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality

21526

Inženýři elektronici přístrojů, strojů a zařízení

21529

Ostatní inženýři elektronici

2153

Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

21531

Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací

21532

Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací

21533

Inženýři technologové, normovači v oblasti elektronických komunikací

21534

Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti elektronických komunikací

21535

Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací

21536

Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací

21539

Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

216

Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci

2161

Stavební architekti

21610

Stavební architekti

2162

Zahradní a krajinní architekti

21620

Zahradní a krajinní architekti

2163

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

21631

Průmysloví a produktoví designéři

21632

Módní návrháři

2164

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování

21640

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování

2165

Kartografové a zeměměřiči


Stránka 4 z 25


21650

Kartografové a zeměměřiči

2166

Grafici a výtvarníci v multimédiích

21660

Grafici a výtvarníci v multimédiích

22

Specialisté v oblasti zdravotnictví

221

Lékaři (kromě zubních lékařů)

2211

Praktičtí lékaři

22111

Praktičtí lékaři pro dospělé

22112

Praktičtí lékaři pro děti a dorost

22113

Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)

22119

Ostatní praktičtí lékaři

2212

Lékaři specialisté

22121

Lékaři v interních oborech

22122

Lékaři v chirurgických oborech

22123

Lékaři v gynekologii a porodnictví

22124

Lékaři v psychiatrických oborech

22125

Lékaři v pediatrii

22126

Lékaři v anesteziologických oborech

22127

Lékaři v radiologických oborech

22128

Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)

22129

Ostatní lékaři specialisté

222

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

2221

Všeobecné sestry se specializací

22211

Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)

22212

Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)

22213

Sestry pro perioperační péči

22214

Sestry pro pediatrii

22215

Sestry pro péči v interních oborech

22216

Sestry pro péči v chirurgických oborech

22217

Sestry pro péči v psychiatrických oborech

22218

Komunitní sestry

22219

Ostatní všeobecné sestry se specializací

2222

Porodní asistentky se specializací

22221

Staniční sestry v oblasti porodní asistence

22222

Porodní asistentky pro intenzivní péči

22223

Porodní asistentky pro perioperační péči

22224

Porodní asistentky pro komunitní péči

22229

Ostatní porodní asistentky se specializací

223

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny

2230

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny

22300

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny

224

Nelékařští praktici

2240

Nelékařští praktici

22400

Nelékařští praktici

225

Veterinární lékaři

2250

Veterinární lékaři

22500

Veterinární lékaři

226

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

2261

Zubní lékaři

22611

Zubní lékaři bez specializace

22612

Kliničtí stomatologové

22613

Ortodontisté

22614

Orální a maxilofaciální chirurgové

22619

Ostatní zubní lékaři se specializací

2262

Farmaceuti

22621

Farmaceuti bez specializace

22622

Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství

22623

Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství

22629

Ostatní farmaceuti se specializací

2263

Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví

22630

Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví

2264

Fyzioterapeuti specialisté

22641

Odborní fyzioterapeuti pro neurologii

22642

Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství

22643

Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii

22644

Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii

22649

Ostatní fyzioterapeuti specialisté

2265

Specialisté v oblasti dietetiky a výživy

22650

Specialisté v oblasti dietetiky a výživy

2266

Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie

22661

Kliničtí logopedi

22662

Logopedi (kromě klinických logopedů)

22663

Audiologové (kromě lékařských audiologů)

22669

Ostatní specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie

2267

Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie

22671

Optometristé

22672

Ortoptisté

22673

Zrakoví terapeuti

22679

Ostatní specialisté v oblasti oční optiky a optometrie

2269

Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

22691

Ergoterapeuti se specializací


Stránka 5 z 25


22692

Adiktologové

22699

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

23

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

231

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách

2310

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách

23101

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách

23102

Profesoři na vysokých školách

23103

Docenti na vysokých školách

23104

Odborní asistenti na vysokých školách

23105

Asistenti na vysokých školách

23106

Lektoři na vysokých školách

23107

Učitelé na vyšších odborných školách

232

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání

2320

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání

23201

Učitelé odborných předmětů

23202

Učitelé praktického vyučování

23203

Učitelé odborného výcviku

23204

Lektoři dalšího vzdělávání

233

Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol

2330

Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol

23301

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách

23302

Učitelé na konzervatořích

23303

Učitelé na 2. stupni základních škol

234

Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy

2341

Učitelé na 1. stupni základních škol

23410

Učitelé na 1. stupni základních škol

2342

Učitelé v oblasti předškolní výchovy

23420

Učitelé v oblasti předškolní výchovy

235

Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

2351

Specialisté zaměření na metody výuky

23511

Specialisté metod výuky

23512

Školní inspektoři

23513

Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů

23514

Specialisté pro tvorbu učebních pomůcek

23515

Specialisté, metodičtí poradci pro výuku cizích jazyků

23519

Ostatní specialisté zaměření na metody výuky

2352

Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

23521

Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

23522

Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

23523

Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

23524

Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

23525

Učitelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami

23526

Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

23527

Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami

23529

Ostatní učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

2353

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

23530

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

2354

Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

23540

Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

2355

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

23550

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

2356

Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách

23560

Lektoři a učitelé informačních technologií na ostatních školách

2359

Specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

23591

Speciální pedagogové

23592

Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

23593

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)

23594

Pedagogové volného času

23599

Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

24

Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě

241

Specialisté v oblasti financí

2411

Specialisté v oblasti účetnictví

24111

Hlavní účetní

24112

Účetní auditoři

24113

Specialisté kalkulací, cen a nákladů

24114

Metodici účetnictví

24115

Rozpočtáři specialisté

24116

Daňoví specialisté a daňoví poradci

24119

Ostatní specialisté v oblasti účetnictví

2412

Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté

24121

Finanční poradci specialisté

24122

Investiční poradci specialisté

24123

Burzovní makléři

24124

Bankovní makléři

24125

Pojišťovací poradci specialisté

24129

Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství

2413

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

24131

Metodici a analytici finančního trhu

24132

Specialisté vzniku pojištění a zajištění

24133

Specialisté likvidace pojistných událostí


Stránka 6 z 25


24134

Specialisté tvorby bankovních produktů

24135

Specialisté řízení úvěrů

24136

Finanční analytici

24139

Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

242

Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení

2421

Specialisté v oblasti organizace a řízení práce

24210

Specialisté v oblasti organizace a řízení práce

2422

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

24221

Specialisté v oblasti řízení rizik

24222

Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy

24223

Specialisté v oblasti strategie

24224

Specialisté podpory podnikání

24225

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

24226

Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb

24227

Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

24228

Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

24229

Ostatní specialisté v oblasti politiky organizací

2423

Specialisté v oblasti personálního řízení

24230

Specialisté v oblasti personálního řízení

2424

Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

24240

Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

243

Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností

2431

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

24311

Specialisté v oblasti marketingu

24312

Specialisté v oblasti propagace a reklamy

24313

Specialisté průzkumu trhu

2432

Specialisté pro styk s veřejností

24320

Specialisté pro styk s veřejností

2433

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

24331

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)

24332

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin

24333

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu lékařských a farmaceutických produktů

24334

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů

24335

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů

24336

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů

24337

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb

24339

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)

2434

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií

24340

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií

25

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

251

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací

2511

Systémoví analytici

25110

Systémoví analytici

2512

Vývojáři softwaru

25120

Vývojáři softwaru

2513

Vývojáři webu a multimédií

25130

Vývojáři webu a multimédií

2514

Programátoři počítačových aplikací

25140

Programátoři počítačových aplikací

2519

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci

25190

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci

252

Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí

2521

Návrháři a správci databází

25210

Návrháři a správci databází

2522

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

25220

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

2523

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)

25230

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)

2529

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

25290

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

26

Specialisté v oblasti právní, sociální, společenskovědní, kulturní a v příbuzných oblastech

261

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech

2611

Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci

26111

Advokáti

26112

Státní zástupci

26113

Advokátní koncipienti

26114

Právní čekatelé státního zastupitelství

26119

Ostatní specialisté příbuzní advokátům a státním zástupcům

2612

Soudci a příbuzní pracovníci

26121

Soudci

26122

Vyšší soudní úředníci

26123

Asistenti soudců

26124

Justiční čekatelé

26129

Ostatní pracovníci příbuzní soudcům

2619

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

26191

Exekutoři

26192

Notáři

26193

Exekutorští koncipienti a kandidáti

26194

Notářští koncipienti a kandidáti

26195

Podnikoví právníci


Stránka 7 z 25


26196

Právníci legislativci

26199

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

262

Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech

2621

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

26211

Specialisté archiváři

26212

Specialisté kurátoři

26213

Správci památkových objektů, kasteláni

2622

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech

26220

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech

263

Specialisté v oblasti sociální, společenskovědní, církevní a v příbuzných oblastech

2631

Specialisté v oblasti ekonomie

26311

Specialisté v oblasti národohospodářství

26312

Specialisté v oblasti podnikové ekonomie

2632

Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech

26321

Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech

26322

Sociologové

26323

Archeologové

26324

Geografové

26325

Etnologové

26326

Antropologové

26329

Ostatní specialisté v oborech příbuzných sociologii a antropologii

2633

Filozofové, historici a politologové

26330

Filozofové, historici a politologové

2634

Psychologové

26341

Kliničtí psychologové

26342

Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)

26343

Pedagogičtí psychologové

26344

Sportovní psychologové

26345

Osobní, rodinní a sociální psychologové

26349

Ostatní psychologové

2635

Specialisté v oblasti sociální práce

26351

Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy

26352

Sociální pracovníci specialisté v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

26353

Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené

26354

Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

26355


26356

Sociální pracovníci specialisté v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních

26357

Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

26359

Ostatní specialisté v oblasti sociální práce

2636

Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech

26360

Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech

264

Spisovatelé, novináři a jazykovědci

2641

Spisovatelé a příbuzní pracovníci

26410

Spisovatelé a příbuzní pracovníci

2642

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

26421

Šéfredaktoři a editoři

26422

Redaktoři (kromě technických)

26423

Techničtí redaktoři

26424

Novináři

26429

Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky

2643

Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

26431

Překladatelé a tlumočníci

26432

Jazykovědci

265

Výkonní umělci a příbuzní specialisté

2651

Výtvarní umělci

26511

Sochaři

26512

Umělečtí malíři

26513

Umělečtí grafici

26514

Umělečtí restaurátoři

26519

Ostatní výtvarní umělci

2652

Hudebníci, zpěváci a skladatelé

26521

Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé

26522

Hudební skladatelé

26523

Dirigenti, kapelníci, primáši

26524

Koncertní mistři, sbormistři

26525

Instrumentalisté

26529

Ostatní hudebníci

2653

Tanečníci a choreografové

26531

Taneční a baletní mistři

26532

Tanečníci baletu

26533

Tanečníci (kromě baletu)

26534

Choreografové

26539

Ostatní umělci příbuzní tanečníkům

2654

Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

26541

Režiséři

26542

Dramaturgové

26543

Produkční

26544

Hlavní kameramani

26549

Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle

2655

Herci


Stránka 8 z 25


26550

Herci

2656

Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři

26561

Televizní moderátoři

26562

Rozhlasoví moderátoři

26569

Ostatní moderátoři

2659

Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení

26590

Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení

3

Techničtí a odborní pracovníci

31

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

3111

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

31111

Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)

31112

Technici v oblasti fyziky

31113

Technici v oblasti geologie

31114

Technici v oblasti geofyziky

31115

Technici v oblasti meteorologie

31116

Technici v oblasti astronomie

31117

Technici v oblasti metrologie

31119

Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

3112

Stavební technici

31121

Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj

31122

Stavební technici projektanti, konstruktéři

31123

Stavební technici technologové, normovači

31124

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu

31125

Stavební technici kontroly kvality, laboranti

31126

Stavební technici provozní

31127

Dispečeři stavební výroby

31128

Technici požární ochrany, revizní technici staveb

31129

Ostatní stavební technici

3113

Elektrotechnici a technici energetici

31131

Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji

31132

Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři

31133

Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači

31134

Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu

31135

Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti

31136

Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení

31137

Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice

31138

Revizní technici v elektrotechnice a energetice

31139

Ostatní elektrotechnici a technici energetici

3114

Technici elektronici

31141

Technici elektronici ve výzkumu a vývoji

31142

Technici elektronici projektanti, konstruktéři

31143

Technici elektronici technologové, normovači

31144

Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu

31145

Technici elektronici kontroly kvality, laboranti

31146

Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení

31147

Technici dispečeři v elektronice

31148

Revizní technici v elektronice

31149

Ostatní technici elektronici

3115

Strojírenští technici

31151

Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji

31152

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři

31153

Strojírenští technici technologové, normovači

31154

Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu

31155

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti

31156

Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení

31157

Technici dispečeři strojírenské výroby

31158

Revizní technici ve strojírenství, technici STK

31159

Ostatní strojírenští technici

3116

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

31161

Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech

31162

Chemičtí technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech

31163

Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech

31164

Chemičtí technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech

31165

Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech

31166

Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech

31167

Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech

31169

Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

3117

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

31171

Důlní a hutní technici pro rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech

31172

Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech

31173

Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech

31174

Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech

31175

Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech

31176

Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech

31177

Důlní a hutní technici dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech

31178

Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři

31179

Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

3118

Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech

31181

Technici kartografové


Stránka 9 z 25


31182

Technici zeměměřiči

31183

Technici geografové

31189

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví

3119

Technici v ostatních průmyslových oborech

31191

Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech

31192

Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech

31193

Technici technologové v ostatních průmyslových oborech

31194

Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech

31195

Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech

31196

Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech

31197

Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech

31198

Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií

31199

Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení

312

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

3121

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství

31211

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby

31212

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby

31213

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti slévárenství

3122

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

31221

Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice

31222

Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice

31223

Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství

31224

Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství

31225

Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii

31226

Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví

31227

Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie

31228

Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství

31229

Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě

3123

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

31230

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

313

Operátoři velínů

3131

Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

31311

Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie

31312

Operátoři velínů na výrobu a rozvod tepla

3132

Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

31321

Operátoři velínů spaloven

31322

Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení

3133

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

31330

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3134

Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

31340

Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3135

Operátoři velínů na zpracování kovů

31351

Operátoři velínů v hutní výrobě

31352

Operátoři velínů ve slévárenství

31353

Operátoři velínů v kovovýrobě

31354

Operátoři velínů ve válcovnách plechu

31359

Ostatní operátoři velínů na zpracování kovů

3139

Operátoři velínů jinde neuvedení

31391

Operátoři velínů v betonárnách

31392

Operátoři velínů montážních linek

31399

Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení

314

Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech

3141

Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)

31411

Technici v oboru biologie

31412

Technici v oboru botanika

31413

Technici v oboru zoologie

31414

Technici v oboru ekologie

31415

Laboranti v biologických a příbuzných oborech

31419

Technici v ostatních oborech příbuzných biologii (kromě zdravotnických)

3142

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

31421

Technici agronomové

31422

Zootechnici

31423

Zahradní technici

31424

Technici v oblasti rybářství

31425

Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

31429

Ostatní technici v oblasti zemědělství

3143

Technici v oblasti lesnictví

31430

Technici v oblasti lesnictví

315

Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy

3151

Lodní technici

31510

Lodní technici

3152

Lodní důstojníci a lodivodi

31520

Lodní důstojníci a lodivodi

3153

Piloti, navigátoři a palubní technici

31531

Piloti

31532

Letečtí navigátoři

31533

Letečtí instruktoři

31534

Palubní technici letadel

31535

Palubní operátoři

3154

Řídící letového provozu


Stránka 10 z 25


31540

Řídící letového provozu

3155

Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu

31550

Elektrotechnici řídících a navigačních zařízení letového provozu

32

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

321

Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti

3211

Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení

32111

Radiologičtí technici

32112

Radiologičtí asistenti

32113

Biomedicínští technici

32114

Biotechničtí asistenti

32119

Ostatní technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení

3212

Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví

32121

Zdravotní laboranti

32122

Laboratorní asistenti

32129

Ostatní odborní laboranti v oblasti zdravotnictví

3213

Farmaceutičtí asistenti

32130

Farmaceutičtí asistenti

3214

Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky

32141

Technici v oblasti ortotiky a protetiky

32142

Zubní technici

32143

Ortotici-protetici

32144

Asistenti zubních techniků

32149

Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky

322

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

3221

Všeobecné sestry bez specializace

32211

Všeobecné sestry s osvědčením

32212

Všeobecné sestry bez osvědčení

3222

Porodní asistentky bez specializace

32221

Porodní asistentky s osvědčením

32222

Porodní asistentky bez osvědčení

323

Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

3230

Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

32300

Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

324

Veterinární technici a asistenti

3240

Veterinární technici a asistenti

32400

Veterinární technici a asistenti

325

Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3251

Dentální hygienisti

32510

Dentální hygienisti

3252

Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu

32520

Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu

3253

Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

32530

Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

3254

Odborní pracovníci v oblasti oční optiky

32540

Odborní pracovníci v oblasti oční optiky

3255

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

32551

Fyzioterapeuti s osvědčením

32552

Fyzioterapeuti bez osvědčení

32553

Odborní maséři ve zdravotnictví

32559

Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

3256

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

32560

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

3257

Asistenti ochrany veřejného zdraví

32570

Asistenti ochrany veřejného zdraví

3258

Zdravotničtí záchranáři

32580

Zdravotničtí záchranáři

3259

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

32591

Ergoterapeuti bez specializace

32592

Nutriční asistenti

32599

Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

33

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě

331

Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

3311

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři

33110

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři

3312

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví

33121

Odborní poradci v peněžnictví

33122

Přepážkoví konzultanti v peněžnictví

33129

Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví

3313

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

33131

Odborní účetní všeobecní

33132

Odborní účetní mzdoví

33133

Odborní účetní finanční a investiční

33134

Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví

33135

Odborní fakturanti

33136

Odborní pracovníci financování a úvěrování

33137

Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů

33138

Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce

33139

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky

3314

Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

33141

Odborní pracovníci v oblasti matematiky


Stránka 11 z 25


33142

Odborní pracovníci v oblasti statistiky

33143

Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky

3315

Odhadci, zbožíznalci a likvidátoři

33151

Odhadci a zbožíznalci

33152

Likvidátoři

332

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

3321

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

33211

Odborní pojišťovací poradci

33212

Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách

33219

Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

3322

Obchodní zástupci

33220

Obchodní zástupci

3323

Nákupčí

33230

Nákupčí

3324

Obchodní makléři

33240

Obchodní makléři

333

Zprostředkovatelé služeb

3331

Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti

33311

Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci)

33312

Agenti dopravy a přepravy

33313

Celní deklaranti

3332

Organizátoři konferencí a událostí

33320

Organizátoři konferencí a událostí

3333

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

33331

Odborní zprostředkovatelé práce

33332

Odborní pracovníci trhu práce

33333

Odborní pracovníci evidence a podpory

33334

Odborní pracovníci rekvalifikací

33335

Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti

33336

Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti

33337

Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti

33339

Ostatní odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

3334

Realitní makléři

33340

Realitní makléři

3339

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

33391

Pracovníci v oblasti propagace a reklamy

33392

Obchodní referenti

33393

Aukcionáři (dražitelé)

33394

Sportovní agenti

33395

Umělečtí agenti

33396

Kulturní referenti

33397

Reklamační referenti

33399

Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

334

Odborní administrativní pracovníci a asistenti

3341

Vedoucí v oblasti administrativních agend

33411

Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků

33412

Vedoucí všeobecných sekretářů

33413

Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů

33414

Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků

33415

Vedoucí pracovníků informačních služeb

33416

Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů

33417

Vedoucí úředníků v logistice

33419

Vedoucí ostatních úředníků

3342

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

33420

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3343

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

33431

Odborní asistenti v administrativě

33432

Odborní pracovníci hospodářské správy

33433

Odborní pracovníci organizace a řízení

33434

Odborní pracovníci útvaru obrany a ochrany

33435

Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)

33436

Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb

33437

Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

33438

Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

33439

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3344

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

33440

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

335

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací

3351

Pracovníci Celní správy ČR

33511

Vrchní referenti Celní správy ČR

33512

Asistenti Celní správy ČR

33513

Vrchní asistenti Celní správy ČR

33514

Inspektoři Celní správy ČR

33515

Vrchní inspektoři Celní správy ČR

33516

Komisaři Celní správy ČR

33517

Vrchní komisaři Celní správy ČR

33518

Radové Celní správy ČR

33519

Ostatní pracovníci Celní správy ČR

3352

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

33520

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní


Stránka 12 z 25


3353

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

33530

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

3354

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

33540

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

3355

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR

33551

Inspektoři Policie ČR

33552

Vrchní inspektoři Policie ČR

33553

Komisaři Policie ČR

33554

Vrchní komisaři Policie ČR

33555

Radové Policie ČR

3359

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení

33590

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení

34

Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech

341

Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní

3411

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

34111

Právní asistenti

34112

Soudní vykonavatelé

34113

Odborní bezpečnostní pracovníci

34119

Ostatní odborní pracovníci v právní oblasti a příbuzných oborech

3412

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

34121

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

34122

Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

34123

Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

34124

Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

34125

Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

34126

Sociální pracovníci v probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních

34127

Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

34129

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce

3413

Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech

34130

Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech

342

Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness

3421

Atleti a ostatní profesionální sportovci

34210

Atleti a ostatní profesionální sportovci

3422

Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů

34221

Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)

34222

Sportovní trenéři a instruktoři na školách se sportovním zaměřením

34223

Úředníci sportovních klubů

3423

Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

34230

Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

343

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři

3431

Fotografové

34311

Umělečtí fotografové

34312

Fotoreportéři

34313

Techničtí fotografové

34319

Ostatní fotografové

3432

Aranžéři a příbuzní pracovníci

34321

Aranžéři

34322

Bytoví návrháři

34323

Návrháři dekorací, rekvizit, kostýmů

34324

Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační

34325

Návrháři (modeláři) výstavních modelů

34329

Ostatní pracovníci příbuzní aranžérům

3433

Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

34331

Konzervátoři

34332

Restaurátoři (kromě uměleckých)

34333

Preparátoři

34334

Odborní správci výstav a depozitářů

34339

Ostatní odborní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

3434

Šéfkuchaři a šéfcukráři

34341

Šéfkuchaři v jídelnách, menzách

34342

Šéfkuchaři v hotelových restauracích

34343

Šéfkuchaři v pohostinství

34344

Šéfcukráři

34349

Ostatní šéfkuchaři

3435

Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

34351

Asistenti režie

34352

Asistenti choreografie

34353

Asistenti audiovize

34354

Komparzisté

34355

Kaskadéři

34359

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení

35

Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií

351

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci

3511

Technici provozu informačních a komunikačních technologií

35110

Technici provozu informačních a komunikačních technologií

3512

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií

35120

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií

3513

Technici počítačových sítí a systémů

35130

Technici počítačových sítí a systémů

3514

Správci webu


Stránka 13 z 25


35140

Správci webu

352

Technici v oblasti telekomunikací a vysílání

3521

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

35211

Zvukaři a osvětlovači

35212

Technici videozáznamů

35213

Technici audiovize

35214

Technici promítacích zařízení

35219

Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

3522

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35221

Technici ve výzkumu a vývoji v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35222

Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35223

Technici technologové v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35224

Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35225

Technici kontroly kvality, laboranti v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35226

Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35227

Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35228

Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

35229

Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

4

Úředníci

41

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

411

Všeobecní administrativní pracovníci

4110

Všeobecní administrativní pracovníci

41100

Všeobecní administrativní pracovníci

412

Sekretáři (všeobecní)

4120

Sekretáři (všeobecní)

41200

Sekretáři (všeobecní)

413

Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

4131

Pracovníci pro zpracování textů, písaři

41311

Pracovníci pro zpracování textů

41312

Písaři

4132

Pracovníci pro zadávání dat

41321

Operátoři počítačů pro vkládání dat

41322

Operátoři počítačů pro kontrolu dat

41323

Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat

42

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech

421

Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech

4211

Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech

42111

Pokladníci ve finančních institucích

42112

Pokladníci na poštách

42113

Přepážkoví pracovníci na poštách

42114

Směnárníci

42119

Ostatní pracovníci příbuzní pokladníkům ve finančních institucích

4212

Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech

42121

Bookmakeři

42122

Úředníci sázkových kanceláří

42123

Krupiéři

42124

Pracovníci heren (kromě krupiérů)

4213

Zastavárníci a půjčovatelé peněz

42130

Zastavárníci a půjčovatelé peněz

4214

Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci

42140

Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci

422

Pracovníci informačních služeb

4221

Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

42211

Konzultanti a organizátoři zájezdů

42212

Úředníci cestovních kanceláří a agentur

42219

Ostatní pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

4222

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

42220

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

4223

Operátoři telefonních panelů

42230

Operátoři telefonních panelů

4224

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

42240

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

4225

Pracovníci v informačních kancelářích

42250

Pracovníci v informačních kancelářích

4226

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

42260

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

4227

Tazatelé průzkumů

42270

Tazatelé průzkumů

4229

Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

42290

Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

43

Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice

431

Úředníci pro zpracování číselných údajů

4311

Úředníci v oblasti účetnictví

43111

Účetní všeobecní

43112

Účetní finanční a investiční

43113

Účetní materiáloví

43114

Pracovníci kalkulací, cen a nákladů

43115

Fakturanti

43119

Ostatní úředníci v oblasti účetnictví

4312

Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví


Stránka 14 z 25


43121

Úředníci v oblasti statistiky

43122

Úředníci v oblasti financí

43123

Úředníci v oblasti daní

43124

Úředníci v oblasti peněžnictví

43125

Úředníci v oblasti pojišťovnictví

43129

Ostatní úředníci v oblasti finančnictví

4313

Mzdoví účetní

43130

Mzdoví účetní

432

Úředníci v logistice

4321

Úředníci ve skladech

43210

Úředníci ve skladech

4322

Úředníci ve výrobě

43220

Úředníci ve výrobě

4323

Pracovníci v dopravě a přepravě

43231

Mistři v dopravě

43232

Dopravní dispečeři

43233

Provozní technici v dopravě

43234

Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti

43235

Výpravčí

43236

Dozorčí přepravy a depa

43237

Komandující

43238

Nádražní

43239

Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě

44

Ostatní úředníci

441

Ostatní úředníci

4411

Knihovníci

44110

Knihovníci

4412

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

44121

Pracovníci vnitřní poštovní služby

44122

Kontroloři poštovního provozu

44123

Pracovníci poštovní přepravy

44124

Třídiči poštovních zásilek

44125

Doručovatelé listovních poštovních zásilek

44126

Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek

44129

Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

4413

Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci

44130

Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci

4415

Pracovníci evidence dat a archivů

44150

Pracovníci evidence dat a archivů

4416

Personální referenti

44160

Personální referenti

4419

Úředníci jinde neuvedení

44191

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu

44192

Úředníci zahraničních vztahů

44193

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

44194

Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

44199

Ostatní úředníci jinde neuvedení

5

Pracovníci ve službách a prodeji

51

Pracovníci v oblasti osobních služeb

511

Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu

5111

Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

51111

Stevardi a letušky

51112

Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek)

5112

Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

51121

Vlakvedoucí v osobní dopravě

51122

Průvodčí vlaků v osobní dopravě

51123

Revizoři v osobní dopravě

51129

Ostatní průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě

5113

Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

51131

Průvodci a delegáti v cestovním ruchu

51132

Průvodci v kulturních zařízeních

51133

Horští průvodci

51139

Ostatní průvodci

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

5120

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

51201

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

51202

Kuchaři speciálních diet

51203

Pomocní kuchaři

513

Číšníci, servírky a barmani

5131

Číšníci a servírky

51310

Číšníci a servírky

5132

Barmani

51320

Barmani

514

Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

5141

Kadeřníci

51410

Kadeřníci

5142

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

51421

Kosmetici a maskéři

51422

Manikéři a pedikéři

51423

Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)


Stránka 15 z 25


51429

Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice

515

Provozní pracovníci

5151

Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

51511

Provozní pracovníci školních jídelen a menz

51512

Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)

51513

Provozní pracovníci sportovních zařízení

51519

Provozní pracovníci v ostatních zařízeních

5152

Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů

51521

Hospodyně v domácnostech

51522

Provozovatelé malých penzionů

5153

Správci objektů

51530

Správci objektů

516

Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

5161

Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

51610

Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

5162

Osobní sluhové a příbuzní pracovníci

51620

Osobní sluhové a příbuzní pracovníci

5163

Pracovníci v pohřebnictví

51630

Pracovníci v pohřebnictví

5164

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

51641

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo

51642

Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat

51643

Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat

51644

Instruktoři výcviku služebních zvířat

51645

Cvičitelé zvířat jiných než služebních

51649

Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

5165

Instruktoři autoškoly

51650

Instruktoři autoškoly

5169

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

51690

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

52

Pracovníci v oblasti prodeje

521

Stánkoví a pouliční prodavači potravin

5211

Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

52110

Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

5212

Pouliční prodavači rychlého občerstvení

52120

Pouliční prodavači rychlého občerstvení

522

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

5221

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

52210

Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

5222

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

52220

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

5223

Prodavači v prodejnách

52231

Prodavači smíšeného zboží

52232

Prodavači potravinářského zboží

52233

Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků

52234

Prodavači drogistického zboží, kosmetiky

52235

Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie

52236

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb

52237

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu

52238

Prodavači sportovních potřeb

52239

Prodavači ostatního zboží v prodejnách

523

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5230

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

52301

Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních

52302

Pokladníci v organizacích

52303

Pokladníci v prodejnách

52304

Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních

52305

Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě

52309

Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

524

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

5241

Modelky a manekýni

52410

Modelky a manekýni

5242

Předváděči zboží

52420

Předváděči zboží

5243

Podomní prodejci

52430

Podomní prodejci

5244

Prodejci po telefonu

52440

Prodejci po telefonu

5245

Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

52450

Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

5246

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

52460

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

5249

Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

52491

Pracovníci v půjčovnách

52499

Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

53

Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech

531

Pracovníci péče o děti, asistenti pedagogů

5311

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

53111

Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

53112

Pracovníci péče o děti v domácnostech


Stránka 16 z 25


53119

Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

5312

Asistenti pedagogů

53121

Asistenti učitelů

53122

Asistenti vychovatelů

53123

Asistenti pedagogů v poradenských zařízeních

532

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti

5321

Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních

53211

Ošetřovatelé ve zdravotnických a sociálních zařízeních

53212

Pracovníci v přímé obslužné péči

53219

Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům ve zdravotnických a sociálních zařízeních

5322

Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti domácí péče a terénních sociálních služeb

53221

Ošetřovatelé v oblasti domácí péče a terénních sociálních služeb

53222

Pečovatelé v oblasti domácí péče a terénních sociálních služeb

53229

Ostatní pracovníci příbuzní ošetřovatelům v oblasti domácí péče a terénních sociálních služeb

5329

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

53291

Laboratorní pracovníci

53292

Dezinfektoři

53293

Autoptičtí laboranti

53294

Zubní instrumentáři

53295

Sanitáři

53296

Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby

53299

Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

54

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

5411

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany

54111

Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR

54112

Příslušníci operačních středisek HZS ČR

54113

Zaměstnanci ve vojenských hasičských jednotkách

54114

Hasiči podnikových sborů

54115

Hasiči dobrovolných sborů obcí

54116

Hasiči dobrovolných sborů podniků

54119

Ostatní příslušníci HZS ČR

5412

Policisté

54121

Referenti Policie ČR

54122

Vrchní referenti Policie ČR

54123

Asistenti Policie ČR

54124

Vrchní asistenti Policie ČR

54125

Strážníci

5413

Pracovníci vězeňské služby

54131

Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR

54132

Asistenti Vězeňské služby ČR

54133

Vrchní asistenti Vězeňské služby ČR

54134

Inspektoři Vězeňské služby ČR

54135

Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR

54136

Komisaři Vězeňské služby ČR

54137

Vrchní komisaři Vězeňské služby ČR

54138

Radové Vězeňské služby ČR

54139

Ostatní pracovníci vězeňské služby

5414

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

54141

Vrátní

54142

Pracovníci ostrahy, strážní

54143

Osobní, tělesní strážci

54144

Operátoři bezpečnostních služeb

54149

Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

5419

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

54191

Plavčíci, strážci pláží

54192

Pracovníci horské záchranné služby

54193

Vodní záchranáři

54194

Strážci přírody

54199

Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

6

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

61

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

611

Zahradníci a pěstitelé

6111

Pěstitelé zemědělských plodin

61110

Pěstitelé zemědělských plodin

6112

Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

61120

Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

6113

Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

61131

Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin

61132

Zahradníci krajináři

61133

Zahradníci floristé a květináři

61134

Zahradníci sadovníci a školkaři

61135

Zahradníci zelináři

61136

Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři

61139

Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

6114

Pěstitelé smíšených plodin

61140

Pěstitelé smíšených plodin

612

Chovatelé zvířat pro trh

6121

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

61211

Chovatelé a ošetřovatelé koní


Stránka 17 z 25


61212

Chovatelé a ošetřovatelé prasat

61213

Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí

61214

Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat

61219

Chovatelé ostatních hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

6122

Chovatelé drůbeže

61220

Chovatelé drůbeže

6123

Včelaři a chovatelé bource morušového

61230

Včelaři a chovatelé bource morušového

6129

Chovatelé zvířat jinde neuvedení

61290

Chovatelé zvířat jinde neuvedení

613

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

6130

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

61300

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

62

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti

621

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

6210

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

62101

Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa

62102

Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva

62109

Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

622

Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti

6221

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

62210

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

6222

Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

62220

Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

6223

Rybáři na moři

62230

Rybáři na moři

6224

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

62240

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

63

Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

631

Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

6310

Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

63100

Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

632

Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

6320

Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

63200

Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

633

Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství

6330

Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství

63300

Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství

634

Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

6340

Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

63400

Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

7

Řemeslníci a opraváři

71

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

7111

Pracovníci montovaných staveb

71110

Pracovníci montovaných staveb

7112

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

71121

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)

71122

Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva

71123

Dlaždiči

71124

Montéři suchých staveb

7113

Kameníci, řezači a brusiči kamene

71130

Kameníci, řezači a brusiči kamene

7114

Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

71140

Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

7115

Tesaři a stavební truhláři

71151

Tesaři

71152

Stavební truhláři

7119

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

71191

Stavební údržbáři budov

71192

Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací

71193

Lešenáři

71194

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)

71195

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby

71199

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení

712

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

7121

Pokrývači

71210

Pokrývači

7122

Podlaháři a obkladači

71221

Podlaháři (kromě parketářů)

71222

Parketáři

71223

Obkladači

7123

Štukatéři a omítkáři

71231

Štukatéři

71232

Omítkáři

7124

Izolatéři

71240

Izolatéři

7125

Sklenáři

71250

Sklenáři

7126

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři


Stránka 18 z 25


71261

Stavební instalatéři

71262

Instalatéři plynovodů

71263

Instalatéři vodovodů

71264

Instalatéři ústředního topení

71265

Potrubáři

71266

Stavební zámečníci

71267

Stavební klempíři

7127

Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

71270

Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

713

Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov

7131

Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři

71311

Malíři interiérů

71312

Stavební lakýrníci a natěrači

71313

Tapetáři

7132

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

71321

Lakýrníci automobilů a jiných vozidel

71322

Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků

71323

Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

71324

Lakýrníci a natěrači plastových výrobků

71329

Ostatní lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

7133

Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci

71331

Čističi vnějších plášťů budov

71332

Kominíci

71339

Ostatní pracovníci povrchového čištění budov

72

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

7211

Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách

72111

Modeláři slévárenští

72112

Formíři a jádraři ve slévárnách

72113

Slévači

7212

Svářeči, řezači plamenem a páječi

72121

Svářeči

72122

Řezači plamenem

72123

Páječi

7213

Pracovníci na zpracování plechu

72131

Klempíři (kromě stavebních)

72132

Karosáři a autoklempíři

72133

Montéři kotláři (včetně opravářů)

72139

Ostatní pracovníci na zpracování plechu

7214

Montéři kovových konstrukcí

72140

Montéři kovových konstrukcí

7215

Montéři lan a zdvihacích zařízení

72150

Montéři lan a zdvihacích zařízení

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

7221

Kováři

72210

Kováři

7222

Nástrojaři a příbuzní pracovníci

72221

Nástrojaři

72222

Zámečníci strojů

72223

Provozní zámečníci, údržbáři

72224

Strojírenští kovodělníci

72225

Rytci kovů

72226

Puškaři

72229

Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům

7223

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

72231

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů

72232

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz

72233

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení

72234

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání

72235

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování

72236

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání

72237

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů

72239

Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7224

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

72241

Brusiči nástrojů a kovů

72242

Leštiči nástrojů a kovů

72243

Ostřiči nástrojů a kovů

723

Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

7231

Mechanici a opraváři motorových vozidel

72311

Mechanici a opraváři osobních automobilů

72312

Mechanici a opraváři nákladních automobilů

72313

Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů

72314

Mechanici a opraváři motorek

72319

Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel

7232

Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

72320

Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

7233

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

72331

Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení

72332

Mechanici a opraváři kolejových vozidel

72333

Mechanici a opraváři obráběcích strojů


Stránka 19 z 25


72334

Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení

72335

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení

72336

Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení

72337

Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů

72339

Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)

7234

Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

72340

Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci

73

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

731

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

7311

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

73111

Výrobci, mechanici a opraváři hodin

73112

Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)

73113

Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů

73119

Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení

7312

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

73121

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů

73122

Ladiči hudebních nástrojů

7313

Klenotníci, zlatníci a šperkaři

73130

Klenotníci, zlatníci a šperkaři

7314

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

73141

Umělečtí keramici

73142

Keramici (kromě uměleckých)

73149

Ostatní řemeslní pracovníci v keramice

7315

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

73151

Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři

73152

Skláři dutého, lisovaného a technického skla

73153

Brusiči skla

73154

Výrobci bižuterie

73155

Výrobci skleněných ozdob

7316

Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

73161

Malíři skla a keramiky

73162

Rytci a leptaři skla

73163

Umělečtí rytci a leptaři

73169

Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

7317

Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

73171

Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech

73172

Umělečtí truhláři a řezbáři

73173

Umělečtí zpracovatelé proutí

73179

Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

7318

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

73180

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

7319

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

73191

Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů

73192

Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech

73193

Umělečtí kameníci

73199

Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

732

Pracovníci polygrafie

7321

Pracovníci přípravy tisku

73210

Pracovníci přípravy tisku

7322

Tiskaři

73220

Tiskaři

7323

Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

73230

Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

74

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

7411

Stavební a provozní elektrikáři

74110

Stavební a provozní elektrikáři

7412

Elektromechanici

74121

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)

74122

Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích

74123

Provozní elektromechanici

7413

Montéři a opraváři elektrických vedení

74131

Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení

74132

Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení

742

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií

7421

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

74210

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

7422

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

74220

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

75

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech

751

Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

7511

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

75111

Řezníci a uzenáři

75112

Porážeči zvířat, bourači masa

75119

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

7512

Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

75121

Pekaři

75122

Cukráři (kromě šéfcukrářů)

75123

Výrobci cukrovinek

7513

Výrobci mléčných produktů


Stránka 20 z 25


75131

Mlékaři

75132

Výrobci sýrů

75139

Ostatní výrobci mléčných produktů

7514

Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

75140

Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

7515

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

75151

Ochutnávači, degustátoři

75152

Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti

75153

Sládci a sladovníci

75154

Vinaři

7516

Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků

75160

Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků

752

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

7521

Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

75210

Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7522

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

75220

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7523

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

75231

Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

75232

Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

7531

Krejčí, kožešníci a kloboučníci

75311

Krejčí

75312

Kožešníci

75313

Kloboučníci

7532

Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci

75321

Modeláři oděvů

75322

Modeláři technické konfekce

75323

Střihači textilu, kůží a podobných materiálů

75329

Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům

7533

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

75330

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

7534

Čalouníci a příbuzní pracovníci

75341

Čalouníci nábytku

75342

Autočalouníci

75343

Výrobci matrací

75349

Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci

7535

Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci

75350

Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci

7536

Obuvníci a příbuzní pracovníci

75361

Výrobci a opraváři obuvi

75362

Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)

75363

Sedláři

75369

Ostatní pracovníci v oborech příbuzných obuvnictví

754

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

7541

Potápěči

75410

Potápěči

7542

Střelmistři

75420

Střelmistři

7543

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

75430

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

7544

Hubitelé škůdců

75440

Hubitelé škůdců

7549

Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

75491

Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby

75492

Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)

75499

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

8

Obsluha strojů a zařízení, montéři

81

Obsluha stacionárních strojů a zařízení

811

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

8111

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

81111

Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)

81112

Horníci v rudných dolech (převážně ruční)

81113

Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)

81114

Horníci hlubinné těžby strojní

81115

Horníci povrchové těžby strojní

81116

Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři

81117

Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel

81118

Strojníci báňských zařízení

81119

Obsluha ostatních důlních zařízení

8112

Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

81121

Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin

81122

Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin

8113

Vrtači a příbuzní pracovníci

81131

Vrtači při ropných nebo plynových vrtech

81132

Vrtači při stavebních činnostech

81133

Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech

81139

Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci

8114

Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů

81141

Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot


Stránka 21 z 25


81142

Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene

81149

Obsluha strojů na výrobu ostatních výrobků z nerostů

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

8121

Obsluha zařízení na zpracování kovů

81211

Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)

81212

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)

81213

Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů

81214

Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů

81215

Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách

81216

Obsluha kovacích lisů a bucharů

81219

Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů

8122

Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

81221

Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

81222

Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

813

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů

8131

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu

81311

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem, filtrováním a destilací

81312

Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu

81313

Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu

81314

Obsluha strojů a zařízení na výrobu kosmetických, toaletních a čisticích výrobků

81315

Obsluha strojů a zařízení na zpracování radioaktivního a jiného nebezpečného materiálu

81316

Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu

81317

Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin

81319

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu

8132

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů

81321

Obsluha strojů a zařízení na výrobu fotografických materiálů

81322

Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

8141

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

81410

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

8142

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

81420

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

8143

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru

81430

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

8151

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

81510

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

8152

Obsluha tkacích a pletacích strojů

81521

Obsluha tkacích strojů

81522

Obsluha pletacích strojů

8153

Obsluha šicích a vyšívacích strojů

81530

Obsluha šicích a vyšívacích strojů

8154

Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin

81540

Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin

8155

Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin

81550

Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin

8156

Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

81561

Obsluha strojů na výrobu obuvi

81562

Obsluha strojů na výrobu kožené galanterie

81569

Obsluha ostatních strojů v oborech příbuzných obuvnictví

8157

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

81570

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

8159

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

81591

Obsluha strojů na výrobu textilní galanterie

81592

Obsluha strojů na výrobu klobouků (včetně obsluhy strojů na výrobu forem na klobouky)

81599

Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

8160

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

81601

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb

81602

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek

81603

Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků

81604

Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení)

81605

Obsluha strojů na výrobu nápojů

81606

Obsluha strojů na zpracování mouky

81607

Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa

81608

Obsluha strojů na zpracování tabáku

81609

Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků

817

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

8171

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

81710

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

8172

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

81720

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

8181

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

81811

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla

81812

Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)

81813

Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků

81814

Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky

8182

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

81821

Obsluha parních turbín


Stránka 22 z 25


81822

Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)

81823

Obsluha kotlů lodí a lokomotiv

81824

Obsluha tepelných motorů

81825

Obsluha zařízení spaloven

81829

Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení

8183

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

81830

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

8189

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

81891

Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)

81892

Obsluha zařízení na zpracování sběrných surovin (kromě kovového odpadu)

81893

Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu

81894

Obsluha zařízení na výrobu akumulátorů, baterií

81895

Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan

81896

Obsluha zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie

81897

Obsluha průmyslových robotů

81899

Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

82

Montážní dělníci výrobků a zařízení

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

8211

Montážní dělníci mechanických zařízení

82110

Montážní dělníci mechanických zařízení

8212

Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

82121

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení

82122

Montážní dělníci elektronických zařízení

8219

Montážní dělníci ostatních výrobků

82191

Montážní dělníci výrobků z kovů

82192

Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů

82193

Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů

82194

Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru

82195

Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže

82196

Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky

82197

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů

82199

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů

83

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

831

Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků

8311

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

83111

Strojvedoucí důlní kolejové dopravy

83112

Strojvedoucí lokomotiv, vlaků

83113

Strojvedoucí metra, podzemních drah

83114

Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

83119

Ostatní strojvedoucí

8312

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

83121

Vlakvedoucí v nákladní dopravě

83122

Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři

83123

Signalisti

83124

Výhybkáři, výhybkáři - točnáři

83125

Tranzitéři (dělníci)

83126

Průvodčí v nákladní dopravě

83127

Staniční dozorci (dělníci)

83128

Hradlaři - hláskaři

83129

Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích

832

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

8321

Řidiči motocyklů

83210

Řidiči motocyklů

8322

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

83221

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)

83222

Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů

83223

Řidiči dopravy nemocných a raněných

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

8331

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

83311

Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě

83312

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob

83313

Řidiči trolejbusů

83314

Řidiči tramvají

8332

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

83321

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)

83322

Řidiči tahačů

83323

Řidiči popelářských vozů

83324

Řidiči silničních úklidových vozidel

83325

Řidiči cisternových vozů

83326

Řidiči hasicích vozů

83329

Řidiči ostatních speciálních vozidel

834

Obsluha pojízdných zařízení

8341

Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů

83411

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů

83412

Řidiči a obsluha lesnických strojů

8342

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení

83421

Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati

83422

Obsluha zemních a příbuzných strojů

8343

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

83431

Obsluha jeřábů


Stránka 23 z 25


83432

Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení

83433

Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení

83434

Řidiči kontejnerových překladačů

83439

Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)

8344

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

83441

Řidiči vysokozdvižných vozíků

83442

Řidiči paletovacích vozíků

83443

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků

83449

Řidiči ostatních skladovacích vozíků

835

Pracovníci lodní posádky

8350

Pracovníci lodní posádky

83501

Lodníci

83502

Lodní strojníci

83509

Ostatní pracovníci lodní posádky

9

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

91

Uklízeči a pomocníci

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

9111

Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)

91110

Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)

9112

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

91121

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech

91122

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních

91123

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních

91124

Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech

91125

Uklízeči veřejných dopravních prostředků

91126

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů

91127

Uklízeči prodejních prostor

91128

Uklízeči v provozovnách osobních služeb

91129

Ostatní uklízeči a pomocníci

912

Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci

9121

Pracovníci pro ruční praní a žehlení

91210

Pracovníci pro ruční praní a žehlení

9122

Pracovníci pro ruční mytí vozidel

91220

Pracovníci pro ruční mytí vozidel

9123

Pracovníci pro mytí oken

91230

Pracovníci pro mytí oken

9129

Ostatní pracovníci pro ruční čištění

91290

Ostatní pracovníci pro ruční čištění

92

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

9211

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

92110

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9212

Pomocní pracovníci v živočišné výrobě

92120

Pomocní pracovníci v živočišné výrobě

9213

Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství

92130

Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství

9214

Pomocní pracovníci v zahradnictví

92140

Pomocní pracovníci v zahradnictví

9215

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

92150

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

9216

Pomocní pracovníci v rybářství

92160

Pomocní pracovníci v rybářství

93

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

9311

Pomocní pracovníci v oblasti těžby

93111

Pomocní pracovníci při hlubinné těžbě

93112

Pomocní pracovníci při povrchové těžbě

93113

Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin

93114

Pomocní pracovníci na povrchu hornických provozů

93115

Pomocní pracovníci při těžbě ropy a zemního plynu

93119

Ostatní pomocní pracovníci v oblasti těžby

9312

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

93121

Figuranti

93122

Dělníci výkopových prací

93123

Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

9313

Dělníci v oblasti výstavby budov

93130

Dělníci v oblasti výstavby budov

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

9321

Ruční baliči

93210

Ruční baliči

9329

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

93291

Manipulační dělníci ve výrobě

93292

Pomocní dělníci ve výrobě

93293

Pomocní montážní dělníci

93294

Mazači strojů a zařízení

93299

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení

933

Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

9331

Řidiči nemotorových vozidel

93310

Řidiči nemotorových vozidel

9332

Kočí


Stránka 24 z 25


93320

Kočí

9333

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

93331

Pomocní skladníci

93332

Pomocní manipulační pracovníci v dopravě

93333

Pomocní pracovníci obchodního provozu

93334

Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách

93339

Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

9334

Doplňovači zboží

93340

Doplňovači zboží

94

Pomocní pracovníci při přípravě jídla

941

Pomocní pracovníci při přípravě jídla

9411

Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

94111

Svačináři

94112

Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla

94119

Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

9412

Pomocníci v kuchyni

94120

Pomocníci v kuchyni

95

Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb

951

Pracovníci pouličního poskytování služeb

9510

Pracovníci pouličního poskytování služeb

95100

Pracovníci pouličního poskytování služeb

952

Pouliční prodejci (kromě potravin)

9520

Pouliční prodejci (kromě potravin)

95200

Pouliční prodejci (kromě potravin)

96

Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci

961

Pracovníci s odpady

9611

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

96110

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

9612

Třídiči odpadů

96120

Třídiči odpadů

9613

Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci

96131

Uklízeči veřejných prostranství

96132

Čističi kanalizací

96139

Ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění

962

Ostatní pomocní pracovníci

9621

Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel

96210

Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel

9622

Pomocní pracovníci údržby budov

96220

Pomocní pracovníci údržby budov

9623

Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů

96230

Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů

9629

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

96291

Hlídači parkovišť a tržišť

96292

Uvaděči

96293

Šatnáři

96294

Toaletáři

96299

Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

0

Zaměstnanci v ozbrojených silách

01

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

011

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

0110

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

01101

Generálové v ozbrojených silách

01102

Vyšší důstojníci v ozbrojených silách

01103

Nižší důstojníci v ozbrojených silách

02

Poddůstojníci v ozbrojených silách

021

Poddůstojníci v ozbrojených silách

0210

Poddůstojníci v ozbrojených silách

02100

Poddůstojníci v ozbrojených silách

03

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

031

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

0310

Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

03101

Praporčíci v ozbrojených silách

03102

Mužstvo v ozbrojených silách

03103

Čekatelé v ozbrojených silách

03109

Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)Stránka 25 z 25