Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a změna pravidel místní příslušnosti

Zvýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty a změna pravidel místní příslušnosti

Od 1.8.2016 dochází na Generálním konzulátu ČR ve Lvově ke zvýšení kapacit pro příjem žádostí o pobytová oprávnění. Zvýšená kapacita bude využita zejména k přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny ve zvláštním režimu, který dne 28.7.2016 schválila vláda ČR.

ČR dlouhodobě vnímá značný zájem českých zaměstnavatelů o pracovníky z Ukrajiny a rovněž vysokou poptávku ukrajinských občanů po práci v ČR. Zvláštní režim zakotvuje možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ČR ve Lvově bez registrace v systému VISAPOINT dle kapacitních možností Generálního konzulátu ČR ve Lvově pro žadatele, jejichž budoucí zaměstnavatel bude do tohoto zvláštního režimu zařazen.

Žádosti zaměstnavatelů vyhodnocují tito garanti:

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Hospodářská komora ČR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Agrární komora ČR
Potravinářská komora ČR
Hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách naleznete podrobné informace.

Žádosti se vyřizují v zákonem stanovených lhůtách při splnění všech zákonných požadavků. Na zařazení do zvláštního režimu pro přijetí žádostí není právní nárok.

Změna pravidel místní příslušnosti

Jelikož konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě nemůže být z důvodu nedostatečných prostor posíleno obdobným způsobem, platí od 1.8.2016 tato pravidla místní příslušnosti:

1) Žadatelé o zaměstnanecké karty, kteří mají pobyt v konzulárním obvodu Velvyslanectví ČR v Kyjevě, mohou podat svou žádost i na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, a to bez ohledu na jejich místo pobytu na Ukrajině.

Tito žadatelé mají dvě možnosti, jak podat žádost na Generálním konzulátě ČR ve Lvově:

a) buď budou oni i jejich zaměstnavatel zařazeni do zmíněného zvláštního režimu – v tomto případě se v systému Visapoint registrovat nemusejí, nýbrž vyčkají, až budou sami kontaktováni konzulátem,

b) nebo ve stanovených úředních hodinách (více informací)

Rodinní příslušníci těchto žadatelů mohou rovněž podávat své žádosti na Generálním konzulátě ČR ve Lvově bez ohledu na místo svého pobytu na Ukrajině, ale pouze na základě řádné registrace v systému Visapoint.

Doplňujeme, že konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Kyjevě přijímá pouze ty žadatele o zaměstnanecké karty, kteří jsou zařazeni do facilitačních projektů (více informací).

2) Žadatelé o pobytová oprávnění za jinými účely než zaměstnanecká karta (např. sloučení rodiny, studium, podnikání, vědecký výzkum, modrá karta atd.) se nadále řídí existujícími pravidly místní příslušnosti, tudíž žádají v Kyjevě nebo ve Lvově dle svého místa pobytu, a to na základě řádné registrace v systému Visapoint.