Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Informace o organizaci příjmu žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na zastupitelských úřadech České republiky na Ukrajině

Informace o organizaci příjmu žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na zastupitelských úřadech České republiky na Ukrajině

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech na Ukrajině je primárně organizován prostřednictvím facilitačních projektů schválených vládou ČR za účelem zvýšení zaměstnanecké migrace z Ukrajiny do ČR, a to včetně kvót stanovených na základě kapacit zastupitelských úřadů.

Jedná se o tyto projekty:

REŽIM UKRAJINA pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (Generální konzulát ČR ve Lvově)
Pilotní Projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (konzulární oddělení Velvyslanectví ČR na Ukrajině)
Welcome Package pro investory (konzulární oddělení Velvyslanectví ČR na Ukrajině)
Fast track – zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů (konzulární oddělení Velvyslanectví ČR na Ukrajině)
Prostřednictvím uvedených facilitačních projektů je realizován příjem většiny (až 95%) všech žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině.

Pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu žadatelů z Ukrajiny, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do zmíněných facilitačních projektů, jsou s účinností od 20. dubna 2017 nově stanoveny úřední hodiny Generálního konzulátu České republiky ve Lvově takto:

pondělí od 14:00 hod do 16:00 hod.

Upozorňujeme, že v těchto úředních hodinách lze s ohledem na kapacitu GK Lvov podat nejvýše 15 žádostí o zaměstnaneckou kartu.

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatelé o zaměstnanecké karty se již v systému Visapoint neregistrují. Pro podání žádosti za jiným účelem než vydání zaměstnanecké karty je však stále standardně nutné se v systému Visapoint registrovat.