Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:

* na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;
* na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.
Účastníkům, kteří budou do programu zařazeni, je garantováno:

možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
Žádosti o zařazení do Programu zpracovávají jednotliví garanti:

Hospodářská komora ČR + krajské pobočky (KHK)
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Agrární komora ČR
Potravinářská komora ČR
Zemědělský svaz ČR
Lesnicko-dřevařská komora ČR
Asociace soukromého zemědělství ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Kromě Ukrajiny jsou zaměstnanci z jednotlivých zemí zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu. Tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem.

Na účast v Programu není právní nárok.

Zdroj: www.mpo.cz