Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Informace o místě a času podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina od 1. května 2018

Informace o místě a času podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina od 1. května 2018

Žádosti se podávají prostřednictvím vízového centra.

Sdělujeme, že žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, se s platností od 1.5.2018 musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Seznamy požadovaných náležitostí, lhůty pro vyřízení ani další zákonná pravidla se nemění.

Rovněž tak nadále platí, že žadatel je povinen dostavit se k podání žádosti do vízového centra přesně v termínu, jenž mu byl konzulátem určen. Doporučujeme, aby žadatelé ve stanoveném termínu přicházeli k podání žádosti ve vízovém centru v časovém rozmezí 08:30 – 13:00 hod.

Vízové centrum ve Lvově je jediným místem pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina. Ostatní vízová centra tyto žádosti nepřijímají.
Zdroj www.mzv.cz