Novinky pro zaměstnávání cizinců/Новости по трудоустройству в Чехии

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Již soudruh Stalin prohlásil: "Кадры решают всё". (Kádry rozhodují vše)

Vážení přátelé,

nový rok se blíží! Aby se vaše výrobní plány v příštím roce rozjely ještě více nabízíme vyřízení pracovních víz pro kvalifikované zaměstnance z rusky mluvících zemí se speciální slevou!

Stačí odeslat poptávku přes naše www stránky: www.owit.cz ještě letos a my zařídíme, že
- během prvního měsíce uchazeči přijedou k vám na pohovor,
- během dalšího měsíce mohou přijet na pracovní vízum na tříměsíční zkušební období
- a za další 3 měsíce vámi vybraní zaměstnanci nastoupí na zaměstnaneckou kartu.

Cena za vyřízení obsahuje:
1. Vyhledání a doporučení zaměstnanců provádíme zcela zdarma.

2. Vyřízení zaměstnanecké karty - teď za akční slevu 16 000 Kč za osobu (včetně všech poplatků)!

Cena za vyřízení zaměstnanecké karty zahrnuje tyto náklady:
- poradenství a vysvětlení postupu v průběhu spolupráce i po jejím skončení,
- komunikace s uchazeči a ověření potřebných údajů,
- zpracování dokumentů a příprava žádostí pro získání pracovních povolení pro 90 denní pracovní vízum,
- registrace v programu Režim Ukrajina nebo v podobném programu
ekonomické migrace
(https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/projekty-ekonomicke-migrace),
- jednání se státními úřady, vč. úřadu práce,
- jednání s některými z garantů programu Režim Ukrajina, jimiž jsou:
*Hospodářská komora České republiky
*Svaz průmyslu a dopravy České republiky
*Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
*Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky
*Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
*Agrární komora České republiky
*Potravinářská komora České republiky,
- veškeré poplatky spojené s vyřízením pracovních povolení a registrací v programu Režim Ukrajina,
- náklady spojené s doručením dokumentů k rukám uchazečů na Ukrajinu,
- zpracování potřebných dokumentů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a příprava žádostí na zastupitelském úřadě na Ukrajině,
- asistence při podávání žádostí na zaměstnaneckou kartu na Ukrajině.

3. NOVĚ též nabízíme vyřízení krátkodobého pracovního víza pro vaše zaměstnance na zkušební dobu (90 denní pracovní vízum) s možností výměny každé 3 měsíce.