Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:

Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:

- minimálně dvouletá existence společnosti,
- minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
- pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
lhůta 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

Zkušenosti s nedostatky při vyřizování žádostí

Zkušenosti s nedostatky při vyřizování žádostí

Do žádosti zadávejte uchazeče v pořadí, podle toho jak jsou pro Vás důležití. Jejich zaměstnanecké karty se pro ně budou totiž v tomto pořadí vyřizovat.

Mzda na danou profesi by se neměla schválně podhodnocovat, tak aby nebyla zajímavá pro české uchazeče. Nejideálnější pro danou pozici, při zadávání volných pracovních míst na úřadu práce, je zvolit medián mzdy v dané profesi.

Smlouva o budoucí smlouvě/dohodě o pracovní činnosti musí splňovat stejné náležitosti jako samotná pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti. Zároveň musí splňovat požadavky, které jste si stanovili na portále MPSV, při zadávání oněch pracovních míst, mělo by vše spolu souhlasit (výš mzdy, termín nástupu do zaměstnání, doba zaměstnání,…).

Připomínky k projektu Režim Ukrajina
Zhruba 50% příchozích karet trpí nějakým nedostatkem. Ten se řeší telefonicky, příp. výzvou, ale řízení je mezitím přerušeno.
- všechny doklady musí být v originále či jako ověřené kopie (u cizojazyčných musí být úřední překlad do jazyka českého)

- doklad o zajištění ubytování ve formě nájem
Dále...

Firmy zoufale hledají zaměstnance: Situaci zachraňují studenti, výjimkou nejsou ani 90letí pracanti

Firmy zoufale hledají zaměstnance: Situaci zachraňují studenti, výjimkou nejsou ani 90letí pracanti

Rekordně nízká nezaměstnanost vede k tomu, že se firmy o lidi přetahují a nabízí jim kromě vyššího platu také různé benefity. Díky nedostatku pracovníků rostou odměny i pro brigádníky a jistou práci už mají v továrně leckdy i žáci základních škol.

Jiřímu Janischovi z Jihlavy je 92 let a stále pracuje. Teď už ale raději místo běhání po fabrice jezdí na speciální koloběžce. Pracuje na zkrácený úvazek pět dní v týdnu. Na starosti má správu budov a drobnou údržbu.

„Jsem od roku 1986 v penzi, to už je 32 let,“ říká Janisch. Tolik let neodpracovala zatím ani většina jeho kolegů. Janisch ale odmítá z práce natrvalo odejít. Říká, že lenošit nebo běhat po doktorech není nic pro něho. Práce ho baví a motivuje.

„Musíte pracovat, musíte vyvíjet nějakou činnost. Někde ležet a podobně, tak to je asi špatný,“ myslí si Janisch. Věčně dobrou náladu má podle svých slov hlavně díky celoživotnímu zvyku sportovat a nevyhýbat ani tvrdé manuální práci.

Mezi tisíci zaměstnanci firmy, která vyrábí plastové trubky do aut je jednoznačně nejstarším. Za prací dojíždí do Ok
Dále...

Informace o místě a času podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina od 1. května 2018

Informace o místě a času podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina od 1. května 2018

Žádosti se podávají prostřednictvím vízového centra.

Sdělujeme, že žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, se s platností od 1.5.2018 musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Seznamy požadovaných náležitostí, lhůty pro vyřízení ani další zákonná pravidla se nemění.

Rovněž tak nadále platí, že žadatel je povinen dostavit se k podání žádosti do vízového centra přesně v termínu, jenž mu byl konzulátem určen. Doporučujeme, aby žadatelé ve stanoveném termínu přicházeli k podání žádosti ve vízovém centru v časovém rozmezí 08:30 – 13:00 hod.

Vízové centrum ve Lvově je jediným místem pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu v rámci Režimu Ukrajina. Ostatní vízová centra tyto žádosti nepřijímají.
Zdroj www.mzv.cz

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

Sezónním zaměstnáním se rozumí práce závislá na střídání ročních období. V podmínkách České republiky je upravena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 322/2017 Sb. ze dne 25.09.2017.


O schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání lze žádat pouze v takovém případě, kdy žadatel předpokládá být zaměstnán na území ČR po dobu do 90 dnů v některém z následujících odvětví:

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Ubytování
Stravování a pohostinství
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
V případě, že plánovaná činnost nespadá do výše uvedených kategorií, musí žadatel podat žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání.

Vízové náležitosti

žádost o schengenské vízum (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem)
cestovní pas nebo jiný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky, stránek s poznámkami a předchozích schengenských víz; doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat minimálně 2 prázdné stránky a jeho platnost musí přesahovat
Dále...

Obchodní řetězce ztrácejí zaměstnance, nouzi o lidi nemá pouze Lidl

Obchodní řetězce ztrácejí zaměstnance, nouzi o lidi nemá pouze Lidl

Počet zaměstnanců zahraničních obchodních řetězců v Česku až na výjimky stagnuje či klesá. Přispívá k tomu především nízká nezaměstnanost. Roli však hrají i samoobslužné pokladny, které řetězcům umožňují přesouvat pracovní síly na jiné činnosti. Nárůst pracovníků zaznamenal jen Lidl.

MF DNES porovnala počty zaměstnanců vykazované za poslední zveřejněné období, což je většinou rok 2016. Z nich vyplývá, že sedmičce hlavních obchodních řetězců ubylo oproti předešlému roku 3,2 procenta zaměstnanců, což je zhruba 1 800 lidí.

Největší pokles zaznamenaly Albert, Kaufland a Penny market, naopak nahoru šly počty pracovníků Lidlu, a to skoro o třetinu.

„Díky velmi nízké nezaměstnanosti se potýkáme s obtížemi při náboru nových zaměstnanců. Svou roli hraje i fakt, že neotevíráme další nové prodejny a máme především na obchodech stále řadu neobsazených míst,“ vysvětluje mluvčí Teska Václav Koukolíček. Kaufland a Penny situaci nekomentují, Ahold pokles nijak nevysvětluje.

„Počet zaměstnanců je stabilní a drží se kolem 17 tisíc zaměstnanců,“ uvádí mluvč
Dále...

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je projekt, který je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny.

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je projekt, který je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat uchazeče z Ukrajiny.

Zařazení do Režimu Ukrajina umožňuje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na generálním konzulátě České republiky ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. Pokud je zaměstnavatel zařazen do Režimu Ukrajina, nemusí na generálním konzulátě České republiky ve Lvově nebo zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě žádat o termín pohovoru prostřednictvím systému Visapoint, ale je ze strany konzulátu či úřadu osloven.

O zařazení do Režimu Ukrajina může požádat zaměstnavatel, který podniká na území České republiky minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v České republice dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny závazky a splňuje další stanovené podmínky. Kvóta Režimu Ukrajina je 9 600 uchazečů ročně.

Garanty Režimu Ukrajina jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora České republi
Dále...

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Novoroční akce - Nabídka zaměstnanců z Ukrajiny

Již soudruh Stalin prohlásil: "Кадры решают всё". (Kádry rozhodují vše)

Vážení přátelé,

nový rok se blíží! Aby se vaše výrobní plány v příštím roce rozjely ještě více nabízíme vyřízení pracovních víz pro kvalifikované zaměstnance z rusky mluvících zemí se speciální slevou!

Stačí odeslat poptávku přes naše www stránky: www.owit.cz ještě letos a my zařídíme, že
- během prvního měsíce uchazeči přijedou k vám na pohovor,
- během dalšího měsíce mohou přijet na pracovní vízum na tříměsíční zkušební období
- a za další 3 měsíce vámi vybraní zaměstnanci nastoupí na zaměstnaneckou kartu.

Cena za vyřízení obsahuje:
1. Vyhledání a doporučení zaměstnanců provádíme zcela zdarma.

2. Vyřízení zaměstnanecké karty - teď za akční slevu 16 000 Kč za osobu (včetně všech poplatků)!

Cena za vyřízení zaměstnanecké karty zahrnuje tyto náklady:
- poradenství a vysvětlení postupu v průběhu spolupráce i po jejím skončení,
- komunikace s uchazeči a ověření potřebných údajů,
- zpracování dokumentů a příprava žádostí pro získání
Dále...

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Průběh řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu

Řízení o žádosti

Žádost o zaměstnaneckou kartu je nezbytné podávat vždy osobně. (Pouze u žádostí, které byly podány na zastupitelském úřadě, může ZÚ v odůvodněných případech od této povinnosti upustit).

U žádostí podaných na území ČR pracovišti MV ČR platí, že v případě, že bude žádost podána jiným způsobem (elektronicky, poštou, zmocněným zástupcem), musí být MV ČR doručena nejpozději v poslední den zákonné lhůty (nestačí je poslední den lhůty podat na poště), řízení o žádosti není zahájeno, pokud se osobně nedostavíte do 5ti dnů na pracoviště MV ČR, kam byla žádost zaslána / podána. Ministerstvo vnitra tuto skutečnost konstatuje usnesením, které poznamená do spisu a vás v tomto případě vyrozumí o skutečnosti, že řízení nebylo zahájeno a vrátí vám zpět žádost včetně případných příloh. Proti uvedenému usnesení se nelze odvolat.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadě funguje zastupitelský úřad jako prostředník mezi žadatelem a orgánem zodpovědným za rozhodnutí, tedy MV ČR. Zastupitelský úřad v průběhu řízení komunikuje s
Dále...

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se předkládá:

cestovní doklad,

1 fotografie odpoví
Dále...

Dalsi →